Strandaelva og Bordalselva
  Forside
  Redningsaksjonen
  Klekkeriet si historie
  Vossolaksen - særtrekk
  Tidlegare fiske etter Vossolaks
  Fangst og bestandsutvikling
  Potensiale for Vossostammen
  Bestandsutvikling etter fredning
  Gamle bilete
  Sportsfiske på Voss
  Lenker
 

 

Sportsfiske på Voss

Innlandsfisk (aure og røye):
Voss har nærare 500 gode fiskevatn og elvar. "Vossakortet" dekkjer dei fleste av desse og kan kjøpast på nett:
www.visitvoss.no
www.inatur.no
Du kan òg kjøpe "Vossakortet" i lokale sportsbutikkar, bankar, campingplassar, posten og på Voss Turistinformasjon.

Oversikt over fiskereglar finn du på:

http://www2.fylkesmannen.no/hovedEnkel.aspx?m=55591

Laks:
Laksen i vassdraget er freda!!!

 


elv
Rongahølen,Bolstadelva

kbakke
Klekkebakke

rogn
Augerogn

larve
Plommesekkyngel

parr b

parr
Settefisk,Strandaelva

Hohølen
Hohølen,Vosso

smolt 07-1

smolt 07-2
Smolt

utsetting
Utsetjing

Rognplanting a
Rognplanting

Rognplanting b - Kopi liten
Rognplanting

Rognplanting c - Kopi liten
Rognplanting

rognkasse2
Rognkasse

 
Adresse: Strandavegen 59, 5700 VOSS.   Tlf: 56 51 03 51 / 917 86 852.   Fax: 56 51 44 77.  E-post: stvok@online.no.
 

          Rediger