Strandaelva og Bordalselva
  Forside
  Redningsaksjonen
  Klekkeriet si historie
  Vossolaksen - særtrekk
  Tidlegare fiske etter Vossolaks
  Fangst og bestandsutvikling
  Potensiale for Vossostammen
  Bestandsutvikling etter fredning
  Gamle bilete
  Sportsfiske på Voss
  Lenker
 

Lenker 

BKK:
http://www.bkk.no

Den ville laksen, NRK:
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/620469/

Direktoratet for Naturforvaltning:                                                                                          
www.dirnat.no

Fiskereglar i Hordaland:
http://www.fylkesmannen.no/hovedEnkel.aspx?m=55591

Fylkesmannen i Hordaland:
www.fylkesmannen.no

Fiske i Bolstadelva:
http://www.bolstadoyri.no/

Fiske i Vosso:
www.vosso.no

Havforskningsinstituttet i Bergen:
www.imr.no

Inatur:
www.inatur.no

Kultiveringsanleggenes Forening:
www.kaf.no

Lusedata- informasjon om lus på laks i Norge:
http://www.lusedata.no/default.aspx

Norsk Villakssenter i Lærdal:
www.norsk-villakssenter.no

Norske Lakseelver:
www.lakseelver.no

Raundalselva:
http://www.raundalselva.com/

Rådgivende Biologer:
http://www.radgivende-biologer.no

"Trua på ein draum", NRK Faktor, Nett-TV:
http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/432343

Uni Miljø:
www.uni.no

Villaksportalen:
http://www.dirnat.no/villaksportalen

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning:
www.vitenskapsradet.no

Voss Jeger og Fiskarlag:
www.vossjeger.com

Voss Kommune:
www.voss.kommune.no

Voss Turistinformasjon:
www.visitvoss.no

Vossolaksen på Miljøstatus:
http://hordaland.miljostatus.no/msf_themepage.aspx?m=4275


Mykje av informasjonen på våre nettsider er henta frå
"Vossolaksen- bestandsutvikling, trusselfaktorer og tiltak"
Utredning 2004-7 frå Direktoratet for Naturforvaltning:
http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=1009608&language=0

 


elv
Rongahølen,Bolstadelva

kbakke
Klekkebakke

rogn
Augerogn

larve
Plommesekkyngel

parr b

parr
Settefisk,Strandaelva

Hohølen
Hohølen,Vosso

smolt 07-1

smolt 07-2
Smolt

utsetting
Utsetjing

Rognplanting a
Rognplanting

Rognplanting b - Kopi liten
Rognplanting

Rognplanting c - Kopi liten
Rognplanting

rognkasse2
Rognkasse

 
Adresse: Strandavegen 59, 5700 VOSS.   Tlf: 56 51 03 51 / 917 86 852.   Fax: 56 51 44 77.  E-post: stvok@online.no.
 

          Rediger